امروز جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

افزایش درآمدهای شرکت‌های فولادی در نیمه‌سال

کد خبر: 2747
زمان انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۲۱ قبل از ظهر -
157 بازدید

به گزارش سایت تجارت ، معدن و فولاد :  شرکت‌های بزرگ فولادی در نیمه سال جاری با محدودیت شدید برق مواجه بودند و این موضوع موجب شد شرکت‌هایی همچون فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و فولاد خراسان نسبت به دوره ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۹ در حوزه تولید و فروش ضعیف عمل کنند، اما با وجود این شرکت‌های مذکور با توجه به تسعیر نرخ ارز توانستند در دوره مورد بررسی درآمد مطلوبی کسب کنند.

Untitled-1

بررسی عملکرد ۶ ماهه شرکت فولاد مبارکه اصفهان

نمودار ۱ میزان تولید و فروش محصولات فولاد مبارکه اصفهان را در دوره ۶ ماه نخست سال‌جاری به تفکیک نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار میزان تولید محصولات گرم یک هزار و ۹۲۹ تن برآورد شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با میزان ۲هزار و ۳۹۱ تن با افت ۱۹درصدی مواجه بوده است. میزان فروش محصولات گرم این شرکت در ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری فراتر از میزان تولید گزارش شده و چیزی حدود یک هزار و ۹۴۱ تن را مورد معامله قرار داده و نسبت به نیمه نخست سال گذشته ۱۷درصد کاهش را به ثبت رسانده است. میزان فروش محصولات گرم این شرکت در دوره ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۹ دوهزار و ۳۳۴ تن برآورد شده است.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در بخش تولید محصولات سرد روند افزایشی را در پیش گرفته است، به طوری که در نیمه نخست سال گذشته ۷۳۶ تن از این محصول را تولید کرده بود و با رشد ۹/ ۰درصدی میزان تولید را در نیمسال ابتدایی سال‌جاری به ۷۴۳ تن رسانده است. این شرکت در دوره مورد بررسی ۷۲۳ تن محصولات سرد را به فروش رساند که در مقایسه با فروش ۷۴۶ تنی در دوره ۶ ماهه سال گذشته افت ۳درصدی را گزارش می‌کند.

این شرکت در تولید و فروش محصولات پوشش‌دار مثبت ظاهر شده است، به طوری که ۱۵۷ تن از این محصول را تولید و همه را مورد معامله قرار داد، این در حالی است که میزان تولید و فروش محصولات پوشش‌دار در نیمه نخست سال گذشته به ترتیب ۱۴۶ و ۱۵۶ تن برآورد شده بود و با مقایسه این آمار می‌توان در میزان تولید و فروش این محصول به ترتیب رشد ۷ درصدی و ۶/ ۰درصدی را مشاهده کرد.

عملکرد ۶ ماهه شرکت فولاد مبارکه اصفهان در رابطه با سایر محصولات حاکی از آن است که این شرکت در مدت مورد نظر ۷۷۰ تن تولید کرده و ۷۷۸ تن را مورد معامله قرار داده است، به طوری که میزان تولید و فروش سایر محصولات در نیمه نخست سال گذشته به ترتیب ۷۶۶ تن و ۶۰۷ تن ارزیابی شده بود و مقایسه این اعداد افزایش ۵/ ۰درصدی و ۲۸درصدی را در میزان تولید و فروش گزارش می‌کند.

در مجموع میزان فروش محصولات شرکت فولاد مبارکه اصفهان از ابتدای سال مالی تا تاریخ منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ چیزی حدود ۳هزار و ۵۹۹ تن برآورد شده است که نسبت به مجموع فروش محصولات این شرکت در مدت مورد بررسی در سال ۱۳۹۹ با میزان ۳‌هزار و ۸۴۳ تن کاهشی معادل ۶درصد را به ثبت رسانده است.

همچنین شرکت مورد بررسی در نیمه نخست سال جاری توانست ۶۶۰ هزار و ۸۴۷ میلیارد و ۳۴۹ میلیون ریال درآمد کسب کند و تحت تاثیر تسعیر نرخ ارز رشدی معادل ۱۴۱ درصد را نسبت به دوره ۶ ماهه سال گذشته به ثبت برساند.

بررسی عملکرد ۶ ماهه شرکت فولاد خوزستان

نمودار ۲ عملکرد شرکت فولاد خوزستان را در بهار و تابستان ۱۴۰۰ به تصویر کشیده است. میزان تولید آهن‌اسفنجی در این مجموعه در دوره ۶ ماه نخست سال جاری یک میلیون و ۵۹۸ هزار و ۷۶۱ تن ارزیابی شده که از این میزان فقط ۱۷ هزار و ۲۷۷ تن آهن اسفنجی به فروش رسیده، میزان تولید و فروش این محصول در نیمسال ابتدایی سال گذشته به ترتیب ۲ میلیون و ۳۶هزار و ۵۰۱ تن و ۲هزار و ۱۳۸ تن برآورد شده است. با مقایسه این ارقام و اعداد کاهش ۲۱درصدی در میزان تولید و افزایش ۷۰۸درصدی فروش به ثبت رسیده است.

«فخوز» در رابطه با تولید و فروش گندله در ۶ ماه نخست سال‌جاری عملکرد ضعیفی از خود به نمایش گذاشت. این شرکت در دوره مورد بررسی توانست ۲ میلیون و ۷۶۱هزار و ۶۴۸ تن تولید کند و این در صورتی است که شرکت مذکور در مدت مشابه در سال گذشته تولید ۳ میلیون و ۱۳۶هزار و ۱۴۷ تن را به ثبت رسانده بود و افتی معادل ۱۲درصد را گزارش می‌کند. شرکت فولاد خوزستان در نیمسال ابتدایی سال گذشته چیزی حدود ۲۵هزار و ۱۲۱ تن گندله را فروخته بود و با ۹۰درصد کاهش میزان فروش را در دوره مورد بررسی در سال‌جاری به ۲۵۴ هزار و ۲۱۶ تن رساند. اسلب یکی دیگر از محصولات فولاد خوزستان به حساب می‌آید. این شرکت از ابتدای سال مالی تا تاریخ منتهی به ۳۱ شهریور سال جاری ۸۰۰ هزار و ۶۳۵ تن از این محصول را تولید کرد و نسبت به دوره ۶ماه ابتدایی سال گذشته با میزان تولید ۷۱۸هزار و ۶۶۸ توانست رشدی معادل ۱۱ درصد را به ثبت برساند. «فخوز» در دوره مورد بررسی نیز ۲۲۹ هزار و ۳۴۰ تن اسلب را در بازار داخل فروخت و افت ۵۱درصدی را نسبت به فروش ۴۷۳هزار و ۵۵۱ تنی به ثبت رساند. این شرکت در مدت مورد نظر توانست ۵۰۳هزار و ۹۶۱ تن اسلب صادر کند و نسبت به صادرات ۱۸۸هزار و ۶۴۳ تنی در نیمسال نخست سال گذشته رشدی معادل ۱۶۷ درصد را گزارش می‌کند.

شرکت فولاد خوزستان در بهار و تابستان سال ۱۳۹۹ یک‌میلیون و ۲۵۸ هزار و ۶۴ تن بلوم و بیلت را تولید کرد و با ۵۰درصد کاهش، میزان تولید را در ۶ ماه نخست سال‌جاری به ۶۲۶ هزار و ۳۲۴ تن رساند. همچنین این شرکت در رابطه با فروش محصول مورد نظر عملکرد ضعیفی داشته و با ثبت ۵۱درصد کاهش میزان فروش ۶۸۴ هزار و ۶۱ تنی در ۶ ماه نخست سال گذشته را به ۳۳۱ هزار و ۴۶ تن در مدت مشابه در سال جاری رسانده است. این شرکت در خصوص صادرات بلوم و بیلت نیز عملکرد مطلوبی نداشته و میزان صادرات این محصول در دوره ۶ ماهه سال ۱۳۹۹ چیزی حدود ۴۸۳ هزار و ۵۴۱ تن برآورد شده بود که با افت ۱۷درصدی در دوره مشابه سال جاری به ۳۹۹هزار و ۷۹۴ تن رسید.

مجموع فروش داخلی و صادرات محصولات شرکت فولاد خوزستان در نیمسال ابتدایی سال جاری یک میلیون و ۵۰۶ هزار و ۵۳۹ تن ارزیابی شد و نسبت به مجموع فروش محصولات این شرکت با میزان ۲ میلیون و ۹۱ هزار و ۵۵ تن، ۲۸ درصد افت فروش در بهار و تابستان ۱۴۰۰ را گزارش می‌کند.

«فخوز» از ابتدای سال مالی تا تاریخ منتهی به ۳۱ شهریور سال‌جاری توانست در مجموع ۲۰۱ هزار و ۸۸۳ میلیارد و ۸۱۴ میلیون ریال درآمد کسب کند و با توجه به میزان درآمد ۱۱۲هزار و ۱۱۸میلیارد و ۲۸۳ میلیون ریالی این شرکت در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۸۰ درصدی را به ثبت رساند.

بررسی عملکرد ۶ ماهه مجتمع فولاد خراسان

بر اساس نمودار ۳، شرکت فولاد خراسان در نیمسال ابتدایی سال جاری ۶۶۵ هزار و ۶۲۶ تن گندله تولید کرد و میزانی از آن را نفروخت. همچنین این شرکت در مدت زمان مورد نظر ۵۵۲هزار و ۲۹ تن آهن اسفنجی و بریکت را تولید کرد و ۳۳ هزار و ۳۶۴ تن از آن را در بازار داخل مورد معامله قرار داد. میزان تولید و فروش این محصول نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته به ترتیب ۱۱درصد کاهش و ۴۶۲درصد افزایش ارزیابی شده است. میزان تولید آهن اسفنجی و بریکت در دوره ۶ ماه نخست ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۶۲۳ هزار و ۹۰۸ تن و پنج هزار و ۹۳۱ تن گزارش شده است.

«فخاس» در نیمسال ابتدایی ۱۴۰۰ توانست ۱۵۱ هزار و ۸۷۴ تن شمش تولید کند، اما با وجود این نسبت به دوره مشابه سال گذشته با میزان تولید ۲۲۲ هزار و ۱۸۹ تن افتی معادل ۳۲درصد را نشان می‌دهد. این شرکت توانست ۷۹ هزارو ۷۰۰ تن شمش را در داخل مورد معامله قرار دهد و ۷۹ هزار و ۹۷۹ تن را صادر کند. مجموع فروش این محصول نسبت به دوره ۶ ماهه ۹۹ چیزی حدود ۶/ ۰درصد رشد داشته است.

همچنین مجتمع فولاد خراسان محصولات سبک ساختمانی تولید می‌کند، به طوری که در بهار و تابستان سال‌جاری توانست ۲۷۳ هزارو ۷۲۴ تن از این محصول را تولید کند و نسبت به دوره مشابه در سال گذشته با میزان تولید ۲۶۰ هزار و ۵۱۱ تن رشدی معادل ۵درصد را به ثبت برساند. «فخاس» از این میزان تولید توانست ۱۸۶ هزار و ۱۱۵ تن در بازار داخلی و ۴۵هزار و ۸۰۹ تن را از طریق صادرات به فروش رساند. مجموع فروش محصولات سبک ساختمانی نسبت به دوره ۶ ماهه سال گذشته چیزی حدود ۱۱درصد افت داشته است.

مجموع فروش محصولات شرکت فولاد خراسان از ابتدای سال مالی تا تاریخ منتهی به ۳۱ شهریور ماه دو سال متوالی ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۴۲۴ هزار و ۹۶۷ تن و ۴۲۵ هزار و ۱۵۰ تن برآورد شده که مقایسه این اعداد معادل ۰۴/ ۰درصد کاهش را روایت می‌کند. همچنین این شرکت در دوره مورد بررسی توانست ۵۲‌‌هزار و ۳۱۳ میلیارد و ۶۰۲ میلیون ریال کسب کند و ۸۹ درصد رشد نسبت به دوره مشابه در سال گذشته را به ثبت رساند. شرکت مذکور در نیمسال نخست ۱۳۹۹ نیز ۲۷هزار و ۶۶۴ میلیارد و ۹۹ میلیون ریال درآمد کسب کرده بود.

نوشته شده توسط:

اشتراک گذاری
تبلیغات
تبلیغات